RENOVERING 2015

Renovering i 2015

Sådan så vores gamle forsamlingshus ud. Nu er den hvide bygning revet ned.
Sådan så vores gamle forsamlingshus ud. Nu er den hvide bygning revet ned.
Her har vi styringsgruppen, de har gjort et stort arbejde, for at få projekt renovering til at lykkes.
Her har vi styringsgruppen, de har gjort et stort arbejde, for at få projekt renovering til at lykkes.
Her er vi samlet til møde ang. renovering, inden projektet går i gang..
Her er vi samlet til møde ang. renovering, inden projektet går i gang..
Så er det alvor.....
Så er det alvor.....
En fin toiletvogn er sat op....Det er Jens Philkjærs lille vovse, der har snor i sit menneske.....
En fin toiletvogn er sat op....Det er Jens Philkjærs lille vovse, der har snor i sit menneske.....
Her sidder !madmor" Ingrid for bordenden, hun har været oppe med frokost til det arbejdende folk.
Her sidder !madmor" Ingrid for bordenden, hun har været oppe med frokost til det arbejdende folk.
Mange af os piger fra Seniorklubben har renset tagsten, så de kan bruges igen.
Mange af os piger fra Seniorklubben har renset tagsten, så de kan bruges igen.
Loft i den nye tilbygning.
Loft i den nye tilbygning.
Vindue og dør i den nye bygning....
Vindue og dør i den nye bygning....
Sidste billede af vores forsamlingshus fra 2014.....Spændende om der sker nyt i 2015.
Sidste billede af vores forsamlingshus fra 2014.....Spændende om der sker nyt i 2015.
Så er vi nået frem til  2015
Så er vi nået frem til 2015
Handicap toilet i forsamlingshuset.
Handicap toilet i forsamlingshuset.

Renovering af Forsamlingshuset

Projekt: Bedre Samværsrammer på Buerupegnen 

Buerup d. 2015-04-20 

Meddelelse nr. 3 fra Styregruppen 

Så er renoveringen af den gamle del af forsamlingshuset afsluttet. Det sidste var monteringen af en korrekt håndvask i handicaptoilettet. Styregruppen er således færdig med sit arbejde og opløser sig selv. 

Men inden da, siger gruppen tak for et godt samarbejde med bestyrelsen og med alle de mange frivillige. Ligeledes tak til entreprenørerne. 

Styregruppen bestod af Frank Jensen (formand), Anders Couppe, Claus Dalskov, Henrik Sørensen, Kuno Voss, Finn Jensen (kasserer for byggeprojektet) og undertegnede, der har virket som sekretær for gruppen. 

Der resterer nu „kun“ at LAG Udvikling Nordvest betaler os de godt 572.000 kr, vi har bedt om, samt at tinglysningen af forholdene (nyt byggeretlig skel og passageret på del af Renés grund) bag forsamlingshuset afsluttes. 

På Styregruppens vegne 

Jens Pihlkjær Christensen 

Buerupegnens Beboerforening, Dorthe Rasmussen, Kattrupvej 9, 4450  Jyderup

Opdateret d. 21.04.2015 

Del siden