Forsamlingshuset

Buerupvej 24

4450 Jyderup

 

Beboerforeningens adresse:

Kattrupvej 9

4450 Jyderup

Tlf. 30 59 61 14

 

Mailadresse:

buerup@yahoo.dk

  

Kontooplysninger:

Reg.nr. 9570 kontonr. 11488064

 

CVR.-Nr. 29948674

-------------------------------------------- 

Medlemsskab 27/2 2019 - 26/2 2020

250 kr. pr. medlem

til reg.nr. 9570 kontonr. 11488064

inden 27/5 2019

Husk at skrive navn og adresse.

--------------------------------------------

Tilmelding til Beboerforeningens mailliste med nyheder, arrangementer mv. 

Send mail til bruun179@gmail.com

Skriv navn, adresse og mailadresse.

-------------------------------------------

 

Møde ang. spildevandsrensning

 Kære alle

 

Buerupegnens Beboerforening vil arrangere et møde i Buerup Forsamlingshus ang. de påbud om spildevandsrensning, som mange af os har fået. Vi vil invitere repræsentanter fra Teknik- og Miljø forvaltningen og fra Kalundborg Forsyning, så vi forhåbentlig kan få en nærmere orientering om kommunens hensigt med påbuddene.

Vi afventer Kalundborg kommunes reaktion på indsigelse og klage over påbudsvarslet, før vi fastsætter datoen for informationsmødet.

 

Buerupfolder 2018-19

Udlejningspriser 2018

Opdateret d. 01.04.2019