Kære alle

Fundraisinggrupen ansøgte LAG-Midt-Nordvestsjælland- Liv i baghaven, om støtte til vores baghaveprojekt.

Vi har fået afslag.

Vi holder et informationsmøde d. 3 april kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Bestyrelsen sørger for kaffe og kage.

Vi har brug for frivillige, så mød op og hør nærmere.

Vi skal således nu selv finde penge til vores have, vi kan ikke være bekendt at den ligner en byggeplads, 2 år efter vi er færdige med vores renovering af huset.

vores plan er følgende:

Hegn på toppen af skråningen, udføres af Leif Juhl, LJ-plant fra Gørlev.

Planering af arealet, efterfølgende fyldes op med stabil, grus afslutte med perlesten.

Der skal etableres nogle flisearealer til bord-bænkesæt. Fundraisinggruppen vil søge Tuborg-fonden om støtte til bord-bænkesæt.

Selve skråningen skal beplantes.

Ved den nye terrassedør skal der laves et ordenligt indgangsparti.

 

                                                            Hilsen

                                 Buerupegnens beboerforenings Bestyrelse

                                 Mikael Martinussen og Dorthe Rasmussen

 

Forsamlingshuset

Buerupvej 24

4450 Jyderup

 

Beboerforeningens adresse:

Kattrupvej 9

4450 Jyderup

Tlf. 30 59 61 14

 

Mailadresse:

buerup@yahoo.dk

  

Kontooplysninger:

Reg.nr. 9570 kontonr. 11488064

 

CVR.-Nr. 29948674

 

Medlemsskab pr. år:

250 kr. pr. medlem

 

Folder 2016-2017

Udlejningspjece

Opdateret d. 24.03.2017