Kontingent 2021

Beboerforeningen kan ikke eksistere uden indbetalt kontingenter.
Foreningen har en række udgifter, der simpelthen skal betales.

Bestyrelsen anmoder derfor de enkelte, der endnu ikke har betalt kontingent for året 2021, om at gøre dette snarest.

Når vi en gang kan holde generalforsamling, er det en forudsætning for at kunne deltage med stemmeret, at kontingentet er betalt.

Bestyrelsen håber, at vi snart kan komme igang igen med alle vore aktiviteter.

Kontingentet er på 250 kr. pr. person og kan overføres til:
Reg.nr. 9570 - Kontonr. 11488064 (Husk at anføre navn og adresse).

Vi savner at se jer allesammen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


 

Sidste nyt:

Nu er der åbnet for salg af billetter til:

Christian Nørgaard - om tjenesten som dronningens jagtkaptaj
Bemærk ny dato:
Fredag  den 24. september kl. 19.30 - Billeter á kr. 120 Købes her


 


 Bliv medlem af Beboerforeningen

Et medlemskab af Buerupegnens Beboerforening gælder fra betalingsdato, og resten af året, - det koster 250 kr. pr. voksen i husstanden.
Medlemskab i 2021 gælder fra 1/1 til 31/12 2021.
Kontingentet indbetales senest 15/2 2021 til bankkonto: 9570 - 11488064
(Husk at oplyse navn og adresse)


Buerup Forsamlingshus
Buerupvej 24, 4450 Jyderup
Tlf. 3059 6114   buerup@yahoo.dk