Renovering i 2015

Renovering af Forsamlingshuset

Projekt: Bedre Samværsrammer på Buerupegnen 

Buerup d. 2015-04-20 

Meddelelse nr. 3 fra Styregruppen 

Så er renoveringen af den gamle del af forsamlingshuset afsluttet. Det sidste var monteringen af en korrekt håndvask i handicaptoilettet. Styregruppen er således færdig med sit arbejde og opløser sig selv. 

Men inden da, siger gruppen tak for et godt samarbejde med bestyrelsen og med alle de mange frivillige. Ligeledes tak til entreprenørerne. 

Styregruppen bestod af Frank Jensen (formand), Anders Couppe, Claus Dalskov, Henrik Sørensen, Kuno Voss, Finn Jensen (kasserer for byggeprojektet) og undertegnede, der har virket som sekretær for gruppen. 

Der resterer nu „kun“ at LAG Udvikling Nordvest betaler os de godt 572.000 kr, vi har bedt om, samt at tinglysningen af forholdene (nyt byggeretlig skel og passageret på del af Renés grund) bag forsamlingshuset afsluttes. 

På Styregruppens vegne 

Jens Pihlkjær Christensen 

Buerupegnens Beboerforening, Dorthe Rasmussen, Kattrupvej 9, 4450  Jyderup

Opdateret d. 21.04.2015