Referat generalforsamling den 26. marts 2019

 Kære andelshavere

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling, der afvikles i Buerup forsamlingshus

 

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30

Dagsorden 

 1.            Valg af dirigent

   

 2.            Formandens beretning

   

 3.            Fremlæggelse af regnskab

   

 4.            Fremlæggelse af budget

   

 5.            Behandling af indkomne forslag

   

 6.            Karina Jensen (modtager ikke genvalg)

 

                 Frank Thulsted (modtager genvalg)

 

                 Anders Couppe (modtager genvalg)

 

7.              Valg af suppleanter

 

8.               Valg af revisorer

 

9.               Evt.

Vel mødt 

Bestyrelsen

 

Vandværkes hjemmeside er WWW. Buerupbeboerforening.dk

 

 

 

 

 

Opdateret d. 25.04.2019