Invitation til arbejdsgrupper

Kære alle

Denne mail sendes til jer, fordi I på et tidspunkt har vist interesse for landsbyklyngen ”De 5 ved Tissø”.

Vi har i foråret gennemført en stor undersøgelse af, hvad befolkningen mener om det område de bor i. Der er indkommet rigtig mange svar, og vi har derfor en rigtig god undersøgelse at arbejde videre ud fra.

Nu vil vi gerne præsentere resultater fra undersøgelsen.

Derfor inviterer vi til borgermøde den 19. juni kl. 19 i Ubby Forsamlingshus.

På mødet vil vi præsentere og debattere undersøgelsens resultater. Der vil også være workshops med forskellige temaer fra undersøgelsen. Alt i alt forventer vi en spændende og engagerende aften, hvor vi i fællesskab får et spændende indblik i, hvad vi alle sammen mener om vores område.

Vel mødt – tilmelding ikke nødvendig…

Med venlig hilsen

Styregruppen for ”De 5 ved Tissø”

Vær med til at puste liv i vores landsbyer

I vores 5 landsbyer - Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, Jorløse, Reerslev og Buerup - kæmper vi alle

sammen for at bevare de gode aktiviteter, fritidstilbud og det liv, vi har. Men det bliver sværere og sværere.

Derfor går vi sammen med kommunen om at styrke vores samarbejde på tværs af landsbyerne og danner

kommunens første landsbyklynge.

Ideen er, at vi kan samarbejde om de gode aktiviteter og fritidstilbud, vi allerede har, så vi sikrer at de

bliver ved at være der, til gavn og glæde for alle os i landsbyerne, og så vi får udviklet nye, hvis der er

brug for det.

 

Landsbyklynger 1 01.11.2017

Landsbyklynger 2 01.11.2017

Landsbyklynger FB 01.11.2017

Opdateret d. 21.03.2019