Orientering om ombygning af vandværk

 

Vi begynder ombygning af vandværk i løbet af foråret, der skal laves 2 nye okkebeholder hvor okkeren skal bundfælde. Der skal laves et nyt styresystem til vandværket der overvåger og registrerer produktionen af vand den giver løbene data og alarmer i god tid så vi forhåbentlig undgår vandmangel og nedbrud.

Boringerne bliver opdateret så vi hele tiden kan registrer hvor meget vand hver enkelt boring giver så vi kan hold øje med boringens stand. Vi har fem boringer, hvor vi i samråd med Kalundborg kommune har besluttet at lukke en boring hvor vandkvaliteten har været svingene, denne boring har ikke været i produktion i et år og vi har vand nok uden brug af boringen, derfor bliver den nedlagt.

Ombygningen vil løbe op i ca. 600.000.00 kr.

Opdateret d. 07.03.2020