Referat fra Generalforsamling 2017

Vandværks resultatbudget 2017

Vandværks resultatbudget 2017

Takstblad 2017

Takstblad 2017

Årsregnskab 2016

Referat fra Generalforsamlingen 29.03.2016

Buerup-Løgtved Vandværk

 

Vedr. Generalforsamling, 2016-03-29 kl. 1930

 

Sted: Buerup Forsamlingshus

 

 1. Valg af dirigent: Forsamlingen valgte Alex Watson (Knold), der konstaterede, at        generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Formandens beretning.

  1. Der er leveret 49.000 m2. Der er pumpet 63.000 m2 ud fra værket. Der er således et tab på ca. 14.000 m2 eller 22%, hvilket er inden for det sædvanlige for vandværker.

  2. Vedligeholdelse: der har været flere ledningsbrud, men særligt et var stort. Vi mistede hele reservoiret, hvilket betyder at de højtliggende andelshavere ikke fik vand i en periode.

  3. Pumperne i de 5 boringer bliver lejlighedsvis tilstoppet af okker og skal afsyres.

  4. Vandprøverne har været OK. Vi er nu skiftet til nyt laboratorium, der er billigere.

  5. Opmålingen af ledningsnettet er ved at være afsluttet ved hjælp af Thvilum og Ole og Anders. Vi får nu tegninger over nettet. Omkostninger er godt kr. 120.000.

  6. Formanden har været på et nyttigt kursus om drift af vandværk.

  7. Der skal nu gennemføres en formel kvalitetssikring af værkets ydelser.

  8. Der arbejdes med etablering af vandforsyning til Frihedslund.

   3.  Regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået af                  kassereren og godkendt. Ligeledes blev takstbladet for 2016 godkendt.

   4.   Budget for 2016, der ligeledes var udsendt sammen med indkaldelsen, blev                  gennemgået og godkendt.

   5.  Valg til bestyrelsen : Ole Nielsen og Henrik Sørensen blev genvalgt.

   6.  Valg af suppleant: Claus Dalskov blev valgt.

   7.  Valg af revisorer: Lykke Andersen og Finn Skotte blev genvalgt.

   8.  Eventuelt: Der var ingen punkter.

    

   Mødet sluttede kl. 20:10

    

   Referent: Jens Pihlkjær Christensen

Takstblad 2016