Generalforsamling2017

Referat fra Generalforsamlingen.

 

Generalforsamling Buerup-Løgtved Vandværk amba.

 

Kære andelshavere

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling, der afvikles i Buerup forsamlingshus

                                                    Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.30

 

Dagsorden

  1.            Valg af dirigent

  2.            Formandens beretning

  3.            Fremlæggelse af regnskab

  4.            Fremlæggelse af budget

  5.            Valg til bestyrelsen

                 Karina Jensen ( modtager genvalg)

                 Anders Couppe   (modtager genvalg)

                 Jens Pihlkjær Christensen (modtager ikke genvalg)

                 

6.               Valg af suppleanter

7.               Valg af revisorer

8.               Evt.

 

                     Vel mødt

                   Bestyrelsen

 

 

            Vandværkes hjemmeside er WWW. Buerupbeboerforening.dk 

Opdateret d. 12.06.2017