Referat generalforsamling d. 27.03.2018

Generalforsamling d. 27.03.2018

Generalforsamling Buerup-Løgtved Vandværk amba.

 

Kære andelshavere

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling, der afvikles i Buerup forsamlingshus

Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.30

 

Dagsorden

  1.            Valg af dirigent

  2.            Formandens beretning

  3.            Fremlæggelse af regnskab

  4.            Fremlæggelse af budget

  5. Behandling af indkomne forslag

6Henrik Skov Sørensen( modtager genvalg)

Ole Nielsen  (modtager ikke genvalg)

 

7.         Valg af suppleanter

8.               Valg af revisorer

9.               Evt.

 

                     Vel mødt

                   Bestyrelsen

 

 

            Vandværkes hjemmeside er WWW. Buerupbeboerforening.dk

Opdateret d. 04.04.2018