Årskalender 2018-19

16. marts Fællesspisning kl. 18.00 og derefter foredrag med Julie Berthelsen:

”Et glimt af Grønland”.

Tilmelding senest den 11. marts, tlf. 3059 6114 eller

dalskov@mail.dk

6. april Fællesspisning for småbørnsfamilier kl. 17.00.

Tilmelding tlf. 2893 2883.

12. april Foredrag kl. 19.00. Carsten Enø fortæller om Pigerne på Sprogø.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Buerup Menighedsråd.

Tilmelding senest den 8. april, tlf. 3059 6114 eller dalskov@mail.dk.

24. april Samtalesalon kl. 19.00 i samarbejde med Buerup Menighedsråd.

Emnet er ”Lykke” (Tænkepause nr. 26, af Erik Bjørnskov, kan

bestilles hos Leif Hesseldal, tlf. 3027 6308).

Se mere på vores hjemmeside.

16.-17. juni Weekendtur for småbørnsfamilier.

Tilmelding tlf. 2893 2883.

23. juni Sankthansaften kl. 18.00 i Buerup Forsamlingshus.

Tilmelding senest den 20. juni, tlf. 6178 0656.

2. september Gadeteater kl. 14.00. Dansk Rakkerpak opfører forestillingen: ”Life

is Good”, på Buerup skole.

14. september Fællesspisning kl. 18.00 og derefter foredrag med Kåre Johannessen:

”Hvad blev der af vikingerne”. Foredraget er arrangeret i samarbejde

med Buerup Menighedsråd.

Tilmelding senest den 9. september, tlf. 3059 6114 eller

dalskov@mail.dk.

6. oktober Høstfest – nærmere information kommer senere.

2. november Fællesspisning og halloween for småbørnsfamilier kl. 17.00.

Tilmelding tlf. 2893 2883.

27. november Fællesspisning kl. 18.00 og derefter foredrag med Anders Agger:

”Sømanden, Helmig & Heavy Agger”.

Arrangeret i samarbejde med Buerup Menighedsråd.

Tilmelding senest 20. november, tlf. 3059 6114 eller

dalskov@mail.dk.

1. december Julearrangement kl. 14.00 i Buerup kirke, og bagefter binding af

adventskranse, julehygge og dans omkring juletræet i Buerup

Forsamlingshus.

11. januar Fællesspisning og foredrag – nærmere information kommer senere.

26. februar Generalforsamling med spisning kl. 18.00. Generalforsamling kl.

19.00.

Tilmelding til spisning senest 20. februar, tlf. 3059 6114.

2. marts Fastelavn kl. 14.00 i Buerup Kirke. Kl. 14.30 tøndeslagning i

Forsamlingshuset i samarbejde med Buerup Menighedsråd – og det er

gratis at deltage.

Tilmelding senest den 27. februar, tlf. 6178 0656.

Se efter vores arrangementer på skiltene

og i udhængsskabene på

Forsamlingshuset, Kunst & Håndværk, Løgtved,

Spejderhytten i Uglerup

og på vores hjemmeside

Foreninger m.v.

BBR-klubben og Foreningen BBR – Børn i Buerup-Reerslev

Dorthe Rasmussen – tlf. 3059 6114 – dalskov@mail.dk

BRIF – Buerup-Reerslev Idrætsforening

www.brif.dk

Claus Dalskov – tlf. 2040 5874 – dalskov@mail.dk

Linedance: Søren Schæffer – tlf. 6166 1452 – linedance@brif.dk

Buerup Kirke

www.tissøpastorat.dk

Sognepræst Mogens B. Hagen – tlf. 5885 2741 – praesten@tissoepastorat.dk

Menighedsrådsformand Flemming Deleuran – tlf. 3032 7317 – fdn@buerupkirke.dk

Buerup-Løgtved Vandværk

Henrik Sørensen – tlf. 3095 8478 – familiensorensen8@gmail.com

Ved driftssvigt: Anders Gas og Vand – tlf. 5826 4332 / 2425 4314

Buerup Skole

www. buerupskole.dk – tlf. 5825 0124 – buerup.skole@kalundborg.dk

Skoleleder: Heidi Schønberg – heidi.schonberg@kalundborg.dk

Forældrebestyrelsen: Laila Toft Rasmussen – tlf. 6172 4040 – laila@tofthoejregnskab.dk

Børnehaven Nordlyset

www.nordlyset.kalundborg.inst.dk

Pernille Bilsteen – tlf. 5826 1284 – pernille.bilsteen@kalundborg.dk

KFUM-Spejderne

www.tissøpastorat.dk/kfum-spejderne

Lise Christensen – tlf. 5826 1416 – lise.c@nypost.dk

Casper Weiz – tlf. 2992 8907

Kunst & Håndværk – www.kunstoghåndværk.dk

Gert Hansen – tlf. 3512 7102 – koghbuerup@gmail.com

Seniorklubben – Buerupegnens Beboerforening

Billard, kortspil, petanque og gå-holdet

Finn Jensen – tlf. 2147 1445 – ingridogfinn@kattrupvej.dk

Opdateret d. 09.08.2018