Generalforsamling

BBR-klubben og Foreningen BBR-Børn i Buerup-Reerslev

inviterer alle forældre og børn i lokalområdet

 til aftensmad og generalforsamling

mandag d. 25. februar 2019 kl. 17.30. i Buerup forsamlingshus.

Vi starter med at spiseaftenmad, som børnene har været med til at lave, om eftermiddagen, i klubben.

kl. 18.30 starter generalforsamlingen, under generalforsamlingen vil der være underholdning af alle børn.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Fremlæggelse af regnskab.

  4. Valg af bestyrelse og suppleant.

  5. Valg af regnskabskontrollant og suppleant.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Evt.

Forslag skal stilles, til formanden, senest 8 dage før generalforsamling. Formand Dorthe Rasmussen tlf. 30596114 el. dalskov@mail.dk

For at vide, hvor meget mad vi skal lave, skal du tilmelde dig senest d. 21. februar, på samme tlf. el. mail.Vi har altid brug for en hjælpende hånd i foreningen, så kom og støt op om os, det kommer jo jeres børn tilgode i hverdagen.

Hilsen Bestyrelsen i BBR-Børn i Buerup-Reerslev.

 

Opdateret d. 08.02.2019