Generalforsamling i

Foreningen BBR-Børn i Buerup-Reerslev.

 

Tirsdag d. 7/2 kl. 19.30 i Buerup forsamlingshus.

 

      Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  5. Valg af regnskabskontrollant og suppleant.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Evt.

 

Forslag skal stilles til formanden senest 8 dage før generalforsamling.

Formand: Dorthe Rasmussen, Kattrupvej 9, 4450 Jyderup. tlf: 59278068, mail: dalskov@mail.dk

 

C:\Users\Graver\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6DOGZV5Z\cirkeline%20malebog02%20(2)[1].gif

 

Foreningen BBR-Børn i Buerup-Reerslev er en lokal forening der arbejder for vores børn i lokalsamfundet. Vi er foreningen som startede Børnehaven Nordlyset i Reerslev og som står bag BBR-klubben, som er for børn i 4-7 klasse.

 Det er vigtigt med lokal opbakning, da vi mangler nye kræfter til bestyrelsen.

                                                       

Opdateret d. 25.01.2017