Buerupegnens beboerforening

                                                                                             Buerup d. 31-1-2018

Bestyrelsen indkalder herved til Generalforsamling

tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent og stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Orientering fra Fundraising-gruppen.

 5. Fremlæggelse af regnskab for 2017 og budget for 2018.

 6. Behandling af indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12/2)

 7. Orientering om ændring af § 6, i foreningens vedtægter.

 8. Fastsættelse af kontingent for 2018.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

 11. Evt.

Lige efter generalforsamlingen vil Finn Jensen og Henning Bonde fremvise og fortælle historier om forsamlingshusets fane og BRIF fane, fra dengang foreningen hed Buerup idrætsklub.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ingrid Dalskov, Mikael Martinussen og Dorthe Rasmussen.

Suppleant: Lisbeth Johansen.

Revisor: Finn Jensen.

Forslag til bestyrelsen skal være skriftligt på mail el. brev.

Bestyrelsen glæder os til at se alle medlemmer til generalforsamlingen, efter et år, der igen har budt på mange aktiviteter.

                            Med venlig hilsen

                               Bestyrelsen

 

Formand: Dorthe Rasmussen Kattrupvej 9 4450 Jyderup.   tlf. 30596114 mail dalskov@mail.dk

Opdateret d. 26.02.2018