REFERAT 21.02.2017

Bestyrelsens beretning

Buerupegnens beboerforening årsberetning 2016.

Fællesspisninger: vi har haft nogle gode fællesspisninger med god opbakning.

April: Madholdet sørgede for maden.                                                                                                            

September: Seniorerne stod for maden, her fortalte Ingrid Dalskov om livet på Kattrup Gods og om at være ansat det samme sted i 60 år.                                                                                                                                 

November: Bestyrelsen stod for maden, Kaare Johansen holdt foredrag om danske konger ”Den gode, den onde og den dybt inkompetente”. En god aften med 90 tilmeldte. Der kom vi godt nok på prøve med at bespise så mange mennesker. Seniorerne sørgede for æblekage til kaffen.                                                                

Februar: Uffe + hjælpere, sørgede for gule ærter og til dessert pandekager med is.                                                              Vi har valgt ved fællesspisningerne, vi skal prøve på at få lagt noget underholdning, foredrag m.m.

Foredrag v. Per Moll Petersen, fortalte om Piratjagt i det indiske ocean, en fortælling om livet til søs anno 2015. Spændende foredrag, hvor mange var mødt op. Dette arrangement havde seniorerne arrangeret.

Temafest: Årets tema var 80 look, en festlig aften hvor der blev hygget igennem. God opbakning. Festudvalget havde som sædvanligt lagt op til et brag af en god fest. Tak til jer i festudvalget.

Sankt Hans: Vi afholdte Sankt Hans i forsamlingshuset, ca. 75 deltagere. Vores ny tiltrådte Præst, Mogens holdte båltale. Efter maden gik vi, i fælles trav, med fakler til Ørnebjerg, hvor bålet var placeret. Efter bålet gik vi en tur på Ørnebjerg, hvor Jeanette viste os Evighedstræet, hvor adskillige kravlede igennem hullet i træet. En rigtig hyggelig aften afsluttede vi med fælles kaffe-kagebord.

Gadeteater v. Dansk Rakkerpak ” The Big Bang Company”. Bestyrelsen, sammen med de andre foreninger havde besluttet at holde pause med Folkefesten, men forsætte med gadeteater, som Kalundborg kommune betaler. Der var ca. 100 som ville se stykket, som var rykket ind i gymnastiksalen, pga. regn. Vi kan så efterfølgende konstatere, folk gerne vil teateret. Vi er i gang med at søge for 2017.

Cykelløb: BRIF og Beboerforeningen hjalp med afholdelse af cykelløb i Buerup og omegn. Der deltog ca. 250 cykelryttere, hvor vi stod for udlevering af forplejning m.m. i forsamlingshuset. Vi havde en stand hvor publikum og cykelryttere kunne købe pølser, toast, drikkelse m.m. Vi tjente 6000 kr. denne dag. Det var også her vi fik afprøvet vores MobilePay som fungerer rigtig godt, når bare vi bruger det rigtige tlf.nr.

Høstfest: Aflyst pga. manglende tilslutning.

Teaterforestilling i oktober: Odsherred teater med forestillingen ” Historien om en sang”. Forestillingen er skabt efter samtale med ældre medborgere i Odsherred. Smukke beretninger, smukke sange som gav anledning til både latter, sørgmodighed og eftertanke. Jeg tror alle i salen nød denne tidsrejse.

Adventshygge sammen med Buerup kirke: Et godt arrangement hvor vi startede i kirken med Krybbespil, efterfølgende hygge i forsamlingshuset hvor de fremmødte kunne lave deres egen adventskrans, dekorationer m.m. En god eftermiddag hvor 80 var mødt op i kirken og efterfølgende 45-50 i forsamlingshuset.

Vi har nedsat en lokal kulturgruppe, i samarbejde med Buerup kirke, dette for at kunne lave nogle stører tiltag.

Julefrokost: Der var ikke så mange som vi plejer, pga. madholdet er stoppet, men vi som mødte frem fik dejlig mad og en hyggelig aften.

Foredrag: I januar havde viTove Tieldow, ”Om Else Moltke”. Else blev født på Conradineslyst og voksede op på Nørager Gods. Et sammendrag fra Elses dagbøger, som hun skrev fra hun var 8 år og handler om livet for både landarbejdere og godsejere.

Foredragene med Kaare Johansen og Else Moltke, teaterforestillingen historien om en sang, er et samarbejde med Kulturforvaltningen, Kalundborg bibliotek og forsamlingshusene. De giver 50 % i tilskud, al reklame m.m. Vi skal bare byde ind på de tilbud de får forhandlet på plads. Vi har allerede planlagt foredrag i foråret 2017, 25. april, hvor vi får besøg af Tommy Krabbe med foredraget ”Stress og trivsel i hverdagen”, at brænde igennem uden at brænde ud.

Bestyrelsen har en bestyrelsesrepræsentant i følgende bestyrelser: De 5, område midt, Forsamlingshusenes fællesråd og kulturelt samråd.

Forbedringer på huset: Færdiggørelse af øst-mur projekt, støttet af Kalundborg kommunes pulje, til forbedring af forsamlingshusenes klimaskærm, her fik vi bevilget 35.544,00 kr. Vi har fået omlagt vores el-net på øst-muren + ny sluk/tænd kontakt, v. entre, til lyset i den store sal, nye lampesteder ude i haven. Dette kostede 22.800 kr. som vi efterfølgende har fået refunderet via. De 5, område midt. Vi har selv bekostet ny terrassedør mod øst. Der er også monteret ny vandhane i køkkenet, jeg tror rigtig mange er glade for det, så skal vi ikke have våde maver og klemmelus på vores finger.                                                                       Efterfølgende skal vi ha renoveret vores sikringsrum, med ny beklædning/isolering af mur, mod øst, malet og sat reoler op. Vi har arbejdsdag d. 22. april.

Hjertestarter: Fundraisinggruppen havde atter søgt (5. gang) TRYG-fonden om en hjertestarter og endelig fik vi tilsagn. Der blev lavet 2 x hjertestarterkursus i maj mdr. efterfølgende har vi fået registeret hertestarteren og fundet frivillige løbere/ bringer, til maskinen, som vi håber aldrig at få brug for.

Fundraising-gruppen: har i januar sendt ansøgning omkring vores haveprojekt, som er blevet noget forenklet, til LAG-Midt-nordvestsjælland, liv i baghaven.                                                                                          Fundraising-gruppen (Jens + Ingrid) skal have stor tak for jeres kæmpe arbejde, både med haveprojektet, isolerings-projektet og alt det andet I har fået til huset.

Jeg vil, på bestyrelsens vegne, sige stor tak til jer, som igennem året har givet en hjælpende hånd, uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre at have et så velfungerende og flot hus.

Foreningens regnskab 2016

  • Afsløringen af Bueruptapetet med brodøserne.

Opdateret d. 29.03.2017