NYT I BUERUP - NYT I BUERUP 🐠 🐠 🐠 🐠
Så er tingende faldet på plads.
Fra på fredag d. 19/7 2019 kl. 17.00 - 17.30
holder Leif fiskebil ved Kunst og Håndværk på parkeringspladsen 🐠 🐠 🐠 🐠 🐠 🐠...
Vi håber, at I vil støtte op om initiativet
🙂🙂🙂

-----------------------------------------------------------------------------------------

Så er den nye folder klar.

Hvis man er tilmeldt maillisten, kommer der besked,

når man kan tilmelde sig og købe billet til arrangementerne.

Buerupfolder 2019-20

Folder med Årsprogram m.m.

 

Forsamlingshuset

Buerupvej 24

4450 Jyderup

 

Beboerforeningens adresse:

Kattrupvej 9

4450 Jyderup

Tlf. 30 59 61 14

 

Mailadresse:

buerup@yahoo.dk

  

Kontooplysninger:

Reg.nr. 9570 kontonr. 11488064

 

CVR.-Nr. 29948674

-------------------------------------------- 

Medlemsskab 27/2 2019 - 26/2 2020

250 kr. pr. medlem

til reg.nr. 9570 kontonr. 11488064

inden 27/5 2019

Husk at skrive navn og adresse.

--------------------------------------------

Tilmelding til Beboerforeningens mailliste med nyheder, arrangementer mv. 

Send mail til bruun179@gmail.com

Skriv navn, adresse og mailadresse.

-------------------------------------------

 

Møde ang. spildevandsrensning

 Kære alle

 

Buerupegnens Beboerforening vil arrangere et møde i Buerup Forsamlingshus ang. de påbud om spildevandsrensning, som mange af os har fået. Vi vil invitere repræsentanter fra Teknik- og Miljø forvaltningen og fra Kalundborg Forsyning, så vi forhåbentlig kan få en nærmere orientering om kommunens hensigt med påbuddene.

Vi afventer Kalundborg kommunes reaktion på indsigelse og klage over påbudsvarslet, før vi fastsætter datoen for informationsmødet.

 

Udlejningspriser 2019

Opdateret d. 15.07.2019