Møde ang. spildevandsrensning

 Kære alle

 

Buerupegnens Beboerforening vil snarest arrangere et møde i Buerup Forsamlingshus ang. de påbud om spildevandsrensning, som mange af os har fået. Vi vil invitere repræsentanter fra Teknik- og Miljø forvaltningen og fra Kalundborg Forsyning, så vi forhåbentlig kan få en nærmere orientering om kommunens hensigt med påbuddene.

 

 

Forsamlingshuset

Buerupvej 24

4450 Jyderup

 

Beboerforeningens adresse:

Kattrupvej 9

4450 Jyderup

Tlf. 30 59 61 14

 

Mailadresse:

buerup@yahoo.dk

  

Kontooplysninger:

Reg.nr. 9570 kontonr. 11488064

 

CVR.-Nr. 29948674

 

Medlemsskab pr. år:

250 kr. pr. medlem

 

Buerupfolder 2018-19

Udlejningspriser 2018

Opdateret d. 11.01.2019